Lacul Snagov

Lacul si rezervatia naturala Snagov

Situat la 25-30km distanță față de București, cu o suprafață de cca. 600ha și o lungime de 16km, Lacul Snagov este un liman fluviatil, cel mai important de pe cursul inferior al Ialomiței. Datorită adâncimii sale maxime de 9 metri, este cel mai adânc lac din Câmpia Română.

Forma lacului este alungită și foarte sinuoasă, cu multe golfuri. În zona din aval se află insula care găzduiește mânăstirea Snagov. Biodiversitatea zonei conține circa 4200 de specii de fauna si floră, din care circa 120 de specii sunt protejate prin lege, iar 42 reprezintă chiar specii din lista roșie.

Fauna piscicolă, care atrage numeroși pescari amatori, se remarcă prin existența a 16 specii de pești: oblete, roșioară, bălos, plătică, crap, caracudă, caras, lin, două specii de guvizi, țipar, biban, biban-soare, știucă, șalău, somn. Pescuitul sportiv este permis pe lacul Snagov numai în afara ariei protejate (la o distanță minimă de 500 metri în amonte și în aval față de aceasta).